Pandemi Sürecinde Yemekhane İşleyişi

Yayınlanma Tarihi: 11-05-2020

Değerli DEÜ Hastanesi Çalışanları;
11 Mayıs 2020 Pazartesi tarihinden itibaren hastanemizde pandemi sürecinde kurum
beslenmesi hizmetleri yeniden yapılandırılmıştır. İzolasyon ve çalışan güvenliğine uygun olarak
düzenlenen kurum beslenmesi hizmetlerinin sunum yerleri, süreleri ve çalışanların uymaları
gereken kurallara aşağıdaki link üzerinden erişilebilmektedir:

Pandemi Sürecinde DEU Hastanesi Yemekhane Süreci